17. La Sarsuela Catalana
Diverses Obres i Autors


2 CD      ADD  Don Joan de Serrallonga
(F.Pujols & E.Morera)
Pel teu amor
(M.Poal Aragall & J.Ribas)
Baixant de la font del gat
(Amichatis, Mántua & E.Morera)
Cançó d'amor i de guerra
(Ll.Capdevila,V.Mora & R.Martinez Valls)
La Legió d'honor
(V.Mora & R.Martinez Valls)
Gent del Camp
(V.Mora & R.Ferrés)


Romances i fragments de diverses obres representatives de l'anomenat Teatre Líric Català, que van tenir una gran difusió entre els afeccionats entre els anys 1922 i 1930, i que juntament amb altres obres d'autors catalans com Pedrell, Toldrà, Vives, Pahissa, Altisent o Granados, va constituir un contrapunt a la sarsuela en castellà, formant totes dues un patrimoni musical excepcional.

Els fragments recollits en aquest CD van ser enregistrats entre 1925 i 1932 amb el següent repartiment:
Emili Vendrell, tenor; Josefina Bugattó, soprano, Sr. Massanés, baríton, Josep Llimona, baríton, Tana Lluró, soprano, Pablo Gorgé, baríton, Joan Rosich, tenor; entre d'altres.


| Tornar a la Pàgina inicial | Com comprar? |